KUZIK - łupiarki do kamienia i betonu
KONTKAT
tel. 665 283 490
biuro@kuzik.pl
FUNDUSZE UNIJNE
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO 2014-2020
„Inwestycja w innowacje warunkiem wzrostu konkurencyjności i szansą na rozwój przedsiębiorstwa Kuzik Sp. Z o.o”
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0045/18
Beneficjent: Kuzik Sp. Z o.o
Całkowita wartość projektu: 667 813,13 PLN
Kwota dofinansowania: 244 321,88 PLN
Okres realizacji: 1.08.2019 – 31.05.2020

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój produktów i usług oferowanych przez spółkę Kuzik Sp. Z o.o., poprzez zastosowanie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie, które należy do MŚP. Osiągnięcie zaplanowanego celu głównego będzie możliwe dzięki - zakupowi i montażowi frezarskiego centrum obróbczego.

Planowane efekty:
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1


POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY
Niniejszym informujemy, iż na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207692 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu frezarskiego centrum obróbczego w ramach projektu ,,Inwestycja w innowacje warunkiem wzrostu konkurencyjności i szansą na rozwój przedsiębiorstwa Kuzik Sp. Z o.o.”